Services


DIZAJN | AXIOLÓGIA | REKLAMA

Dizajn a vizuálna komunikácia sú individuálne riešnie. A to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti, ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie jeho funkcionality/princípu. Riešenia, ktoré výchádzajú z poznatkov vied o človeku, psychológie vnímania tvaru, farby a písma, zákonitostí komunikácie a dorozumievania sa a rešpektujú vývoj nových technológií, médií a materiálov.

Viac informácií na: www.somastudio.sk

ILUSTRÁCIA | LITERATÚRA | HUDBA

Mŕtve je kráčať svojou cestou, no nepocítiť hebkosť sveta. Hľaď na svet vždy ako po prvý krát. Viac počúvaj a až potom raď. Vôňou vnímaj dotyk času a vždy vychutnaj si plodnosť klasu. Pocíť v rukách vlahu zeme a strom obím, veď je i v tebe. Život je šanca, no len ak chceme, milovať, cítiť. Preto je smutný, len ten kto drieme. Prebuď si zmysly a s láskou chutnaj plody zeme.

Viac informácií na: www.somastudio.sk

somA CENTRUM

Považuješ sa za človeka – bytosť s otvorenými očami – mysľou – uvedomujúceho si hodnotu autentického vyjadrenia? – potom si podľa Stanov somA – centra kreatívneho myslenia vhodným kandidátom za jeho člena.

Viac informácií na: www.somacentrum.org

somA FASHION

od ľudí pre ľudí, inšpirovaní svetom
A ak cítiš v sebe kreatívneho ducha, pochváľ sa s ním. Soma fashion je otvorená novým nápadom! Tie najzaujímavejšie námety zrealizuje a ich autorov odmení. Tak neváhaj a zašli nám svoje námety na tričká či zaujímavé módné odevy.

Viac informácií na: www.somafashion.sk

TESTIMONIAL


eppli


V divokom tanci zmätených citov, tančím ja človek každý deň. Nepríde posol, čo by mi riekol jak chápať život, no aj tak verím, že dobrý je. Ušiel som od nôt a chcel som ticho, preč s ľudmi, čo kričia každý deň! A znela hudba jak horský potok, ak čistá je duša i mier príde. Utíšte preto prihlučné hlasy, nech slovo cenné je. Nech nekričia všetci,  jak hrdlo ráči, niekedy i málo, viacej je.

ETICKÝ KÓDEX DIZAJNÉRA | ISCID a ICOGRADA


1. Zodpovednosť dizajnéra k spoločnosti

- sociálna a estetická zodpovednosť
- rozpora vnútorných a vonkajších záujmov
. . .

2. Zodpovednosť dizajnéra k svojnu zákazníkovi

- konať v záujme zákazníka
- nepracovať naraz na dvoch projektoch do jednej súťaže
- loajalita informácií poskytnutých klientom

3. Zodpovednosť dizajnéra voči ostatným dizajnérom

- neprijať zákazku, na ktorej už pracuje druhý dizajnér bez toho aby ho o tom informoval
- byť čestný v kritike a nehanobiť iného dizajnéra
- nekopírovať iného dizajéra - plagiátorstvo
- dodržiavať kódex spoločnosti

4. Honoráre

- dizajnér môže pracovať len za plat nie za províziu
- bezplatne len pre dobročinné účel

5. Súťaže

- dizajajnér sa nesmie zúčastniť súťaže, ktorej podmienky nie sú v súlade s etickým kódexom dizajnéra
- dizajnér sa nesmie zúčastniť medzinárodnej súťaže, ktorej podmienky nie sú v súlade s ISCID alebo ICOGRADA

6. Reklama

- musí obsahovať pravdivé informácie
- dizajnér môže použiť svoje meno pri propagácii
- dizajnér nesmie dovoliť použiť svoje meno, ak zákazník zmenil jeho dielo tak, že už nie je pôvodným umelcovým dielom